آموزش خمیر فلافل و اعطای نمایندگی پاتوق

زمان کسب و کار بی نام ونشان گذشته است

در عصر نام ها و برندها به سر می بریم

برای داشتن کسب و کاری پر رونق

باید زیر مجموعه یک برند قرار گرفت …

کسب وکار تحت برند موجب افزایش اعتبار و درآمد زیر

مجموعه ها خواهد شد …

برند ها نام خود را به بهای گزافی عرضه می کنند

پاتوق این امکان را فراهم می کند که با صرف هزینه ای

اندک زیر مجموعه ی این برند قرار بگیرید …

 

 

افتتاح شعبه جدید

شعبه ی جدید پاتوق در کرج افتتاح شد.